Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z třídní schůzky ZŠ 4.10.2011

4. 10. 2011

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 4. 10. 2011
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
  1. Přivítání
  2. Změny ve škole – o prázdninách proběhla rekonstrukce elektro, výměna oken a oprava střechy. Oprava střechy se neobešla bez následků, které jsou již v současné době odstraněny. V pátek 30. 9. 2011 byly nainstalovány interaktivní tabule a je potřeba vyřešit zastínění. Jsou objednány žaluzie, které by se měly namontovat v průběhu týdne. K těmto interaktivním tabulím proběhne ještě zaškolení pedagogů – podle smlouvy do 10 dnů. Pak se již bude běžně pracovat s interaktivní tabulí. Tabule jsou nainstalovány ve všech třech třídách. Poděkování všem, kteří přispěli finančními dary na dveře – paní Milena Knytlová, Jan Tenenko, Iveta Stodolová, Jiří Správka, OÚ Polevsko. Dále bych chtěla poděkovat paní Ivetě Stodolové za výrobu kartónových zásuvek pro děti do lavic.
  3. Seznámení se školním řádem – omlouvání žáků, bezpečnost žáků – vhodná obuv, podepisování domácích úkolů a záznamů v notýsku a žákovské knížce ... celý školní řád na www.skolapolevsko.estranky.cz
  4. Třídenní výukový program – ve Středisku ekologické výchovy v Sedmihorkách. Odjezd v pondělí 17. října 2011 v 9.00 hodin, příjezd ve středu 19. října 2011 cca v 16.30 h.Ubytování a strava zdarma a jednu cestu autobusem uhradí OÚ Polevsko. Rodiče žáků uhradí pouze druhou cestu domů, a to 150,- Kč za žáka. Ubytování v kempu v Sedmihorkách v chatkách se sociálním zařízením s možností vytápění. Prosíme, dejte dětem oblečení podle seznamu věcí, neměly by chybět holinky, pláštěnka a teplé oblečení, protože většina aktivit se bude konat venku. Je možné dát dětem menší kapesné, ale není nám známo, zda si tam děti budou moci něco koupit. Program je plně organizován Střediskem ekologické výchovy (SEV), učitelé z naší školy budou pouze vykonávat dozor. S žáky odjíždí Mgr. Průchová, Mgr. Kučerová, Mgr. Szittyayová a p. Schäfer. Základní škola bude pro tyto dny uzavřena, všechny žáci budou mít na tuto dobu odhlášeny obědy. Proto prosíme, aby s námi odjeli všichni žáci. Seznam věcí bude žákům (rodičům) předán před odjezdem. Není potřeba potvrzení od lékaře, ale budeme chtít podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. Informace o Středisku ekologické výchovy v Sedmihorkách na www.sevceskyraj.cz
  5. Odhlašování obědů, vyúčtování –  v případě nepřítomnosti žáka je nutné odhlásit obědy den předem. (Je možné poslat SMS paní Tenenkové, protože brzy ráno se již jedou nakoupit potraviny.) Pokud nestihnete oběd včas odhlásit, je možné si ho vyzvednout v době obědů přímo v kuchyni do kastrůlků a odnést domů. To samé platí i pro přihlašování dítě na obědy – je potřeba nahlásit, kdy se dítě po nemoci či absenci vrátí do školy. Pokud nebude nahlášeno, může se také stát, že oběd nedostane. K vyúčtování – za každý měsíc proběhne vyúčtování, při platbě v hotovosti bude přeplatek rovnou odečten, při platbách z účtu budou mít žáci v notýsku napsáno, kolik činí přeplatek za tento měsíc a vyúčtování bude probíhat na konci prosince, v dubnu a v červenci, kdy budou vráceny všechny přeplatky.
  6. Aktualizace webových stránek školy – proběhne do konce října.
  7. Různé – vyplacení přeplatku za školu v přírodě 16,- Kč
  8. Závěr, prohlídka školy
 
 
Zapsala: Mgr. Elena Průchová