Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky 21. 3. 2013

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
21. BŘEZNA 2013
 
 
  1. Přivítání
  2. Veš dětská – V tomto školním roce neustále řešíme problémy týkající se parazitu – vši dětské. Tento boj se nám jeví jako nekonečný, neboť skoro pravidelně po třech týdnech se parazit objeví u nějakého dítěte. Je potřeba kontrolovat pokožku a vlasový porost dítěte každý den a v případě pozitivního nálezu nepouštět dítě do školy, ale provést účinné odstranění parazita. Přitom je potřeba provést také výměnu ložního prádla, vyprat čepice, šály, vydezinfikovat autosedačky a další opatření vedoucí k odstranění vší. Dále jsme dostali informaci z KHS, že je možné v rámci prevence použít olej TEE TREE, který nalijete do dětského šamponu a minimálně po dobu tří měsíců s ním budete umývat vlasy dětem. Pak bych také  chtěla upozornit na to, že zbavit vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv škola a její pracovníci.
  3. Projekt „Autoevulace“ – (vlastní hodnocení školy). Naše škola je zapojena do tohoto projektu, abychom se dozvěděli důležité informace o vzdělávání Vašich dětí. Realizaci a vyhodnocení zajišťuje firma KUSTOD, s.r.o. v České Lípě. Již zde proběhla dvě dotazníková šetření – „Školní výkonová motivace“ a „Klima učitelského sboru“ Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění rodičovského dotazníku, který je anonymní. Vyplněné dotazníky, prosíme,  vhazujte do připravené krabice v přízemí.
  4. Akce školy – viz příloha
  5. Projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ – Mgr. Jana Szittyayová zajistila vyslance ze sousední země (z Německa). Tento projekt se bude realizovat v dubnu a v květnu a následně pak 2x na podzim. Přestože je projekt určen pro děti od 3 do 8 let, budeme ho realizovat pro všechny děti ze ZŠ. Jako vyslanec ze sousední země přijede Anna Bláhová, která povede ANIMACI NJ v mateřské škole i v základní škole. Chtěla bych Vás požádat o souhlas s poskytováním a využíváním fotografií z tohoto projektu.
  6. Škola v přírodě – do konce června neplánujeme školu v přírodě, ale naopak zajišťuji opět ekologický projekt v SEV Sedmihorkách, který se bude konat v září. Přesný termín bude upřesněn v dubnu a rodičům budou poskytnuty veškeré informace. Tohoto projektu se budou moci zúčastnit také předškoláci z MŠ.
  7. Poděkování – ráda bych poděkovala paní Knytlové a Stodolové a OU Polevsko za finanční dar na nákup tomboly na karneval a paní Hlavničkové za finanční dar, který bude použit na fotbalový turnaj, který pořádáme v červnu. Dále bych pak chtěla poděkovat všem maminkám, které věnovaly dárky do tomboly. Výtěžek tomboly byl 5.100,- Kč a bude použit na zaplacení autobusu na školní akce (do Nového Oldřichova – atletika, do Sloupu na divadelní vystoupení, do Zákup na závody v atletice).
  8. Venkovní učebna – získali jsme dotaci na pořízení venkovní učebny. Jedná se o tabuli a několik lavic, dále pak osazení zahrady zelení a vybudování skalky s bylinkami. Projekt se bude realizovat za běžného chodu školy v květnu a červnu a nemělo by dojít k nějakému omezení provozu.
  9. Letní prázdniny – v měsíci dubnu bude probíhat v mateřské škole průzkum zájmu o prázdninový provoz. Prosíme rodiče o přihlášení dětí na prázdniny. V případě nízkého počtu přihlášených (musí být alespoň 8 dětí) bude škola uzavřena.
 
 
 
Zapsala: Mgr. Elena Průchová
Dne: 21. března 2013