Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky - zahajovací

19. 9. 2012

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
19. ZÁŘÍ 2012
 
1.                  Přivítání
2.                  Seznámení se školním řádem – celý školní řád na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí v ředitelně.
a)      Včasné příchody – výuka začíná v 8.00 hodin a je potřeba, aby žáci měli dostatek času na přípravu pomůcek, event. dojít si ještě před výukou na WC.
b)      Omlouvání žáků - ráno do 8 hodin telefonicky, po skončení absence písemně do žákovské knížky – do kolonky OMLUVNÝ LIST.
c)      Domácí příprava na vyučování – domácí úkoly musí být podepsané dospělou osobou (to neznamená, že rodiče dělají za žáky úkoly, ale pouze nám potvrzují, že úkoly byly vyhotoveny doma). Současně prosíme o dohled nad přípravou pomůcek na výuku. Jsou za to kázeňské sankce (10 zapomenutí – napomenutí třídního učitele, 15 zapomenutí třídní důtka)
d)     Zdravotní problémy žáků – prosíme zapsat do ŽK + napsat jaké léky žák užívá a také aby je měl u sebe nebo u vyučujících.
e)      Ručníky – prosíme rodiče 1. a 3. třídy, aby dávali svým dětem 1x za 14 dní čistý ručník do školy. (Žáci 2. třídy budou mít na WC erární.
f)       Platby – letošní rok nevybíráme na školní sešity, protože jsme dostali výhru v soutěži recyklohraní – 10.000,- Kč. Vybíráme 200,- Kč na pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Dále pak na kroužky – o tom jste již byli informováni.
3)      Akce školy – plán činnosti školy je vyvěšen na webových stránkách školy (viz příloha)
4)      Turnaj ve vybíjené – ZŠ a MŠ Zahrádky pořádá turnaj ve vybíjené malotřídních škol – termín pátek 5. října 2012 a účastní se ho 3., 4. a 5. ročník. Odjezd v 8.00 hodin od školy, návrat na oběd, tj. do 13.00 hodin. Žáci budou mít sportovní oblečení (teplé, protože se hraje venku), svačinu a pití.
5)      Plánujeme hudební představení – v měsíci říjnu (nebo listopadu) cena 50,- Kč. Další představení až na jaře.
6)      Organizace školy – rozdělení tříd – 1. a 5. ročník Mgr. Dagmar Kučerová – celkem 16 žáků, 2. ročník – Mgr. Jana Szittyayová – celkem 13 žáků, 3. a 4. ročník – Mgr. Elena Průchová – celkem 18 žáků. ŠD – přihlášeno 45 žáků. Z tohoto důvodu byla školní družina rozdělena na dvě oddělení. I. odd. (1. až 3. ročník) – Robert Schäfer – žáci jsou v družině – celkem 25 dětí. II. odd. (4. a 5. ročník) – Jana Korvasová – 20 dětí – jsou nahoře ve třídě a čekají na kroužky nebo odpolední vyučování. Byla také stanovena nová úhrada za ŠD: 1 den v týdnu – 50,- Kč, 2 dny v týdnu 100,- Kč a tři dny a více 200,- Kč školné.
7)      Plánovaná rekonstrukce školy – bude probíhat o letních prázdninách – musíme jinak rozdělit třídy – o tomto jednáme s paní starostkou, protože současné rozložení tříd je do budoucnosti nepostačující. Dále je plánována oprava fasády školy – její realizace bude v roce 2013. Dále paní starostka získala dotaci na venkovní bylinkovou učebnu, která se také bude realizovat v roce 2013.
8)      Mléko – opět ve škole pokračuje projekt „Dotované mléko“. Žáci si mohou zakoupit kartičky (mlíčenky) v hodnotě 40,- Kč za 10 ks mléka neochuceného a 50,- Kč za 10 ks ochuceného mléka. Mléko i kartičky už jsou.
9)      Myslivecký kroužek – přišla mi do školy nabídka na myslivecký kroužek, kdo by měl zájem, bude vyvěšeno dole ve vestibulu na nástěnce.
10) Dětská univerzita  - TUL zaslala nabídku pro zvídavé a bádavé děti – nabídka opět na nástěnce.
11) Humanitární pomoc a)  sbírka oblečení – viz leták do 12. 10. 2012
b) Fond SIDUS – opět se ozvali, že by rádi navázali na předchozí spolupráci a v nejbližší době zašlou dárky Cenu zatím neznáme, v loni to bylo 35,- Kč za ks.
 
Informace od paní starostky – prosíme rodiče, kteří využívali přes zimní období TAXI, aby si zajistili dopravu dětí do školy .
 
12) Diskuse
13) Závěr
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Elena Průchová