Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učební plán

 

 

Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obory 
 
1. STUPEŇ
Ročník
 
 
Názvy vyuč.  předmětů:
zkratka
předmětu
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
disp.
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
ČJ
8+1
8+1
7+2
6+2
6+1
35
7
Anglický jazyk
AJ
 
 
3
3
3
9
 
Hravá angličtina
HA
0+1
0+1
 
 
 
0
2
Matematika a její aplikace
Matematika
M
4
4+1
4+1
4+1
4+1
20
4
Člověk a jeho svět
Prvouka
PRV
1+1
2
2
 
 
5
 1
Vlastivěda
VL
 
 
 
1
2
3
 
Člověk a příroda
Přírodověda
 
 
 
2
2
4
 
Umění a kultura
Hudební výchova
HV
1
1
1
1
1
5
 
Výtvarná výchova
VV
1
1
1
2
2
7
 
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
5
 
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
TV
2
2
2
2
2
10
 
Informační a komunikační technologie
Informatika
INF
 
 
 
 
1
1
 
 
Součet hodin
 
 
 
 
 
 
104
14
 
Celkem 
 
21
22
24
25
26
118
 

V případě, že se žák přestěhuje a dochází na jinou školu, kde je výuka realizována podle jiného ŠVP, nemusí být celková časová dotace u každého žáka v celkovém rozsahu dodržena.

 

 

 

 

 

V případě, že se žák přestěhuje a dochází na jinou školu, kde je výuka realizována podle jiného ŠVP, nemusí být celková časová dotace u každého žáka v celkovém rozsahu dodržena.

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu:
 
Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk
  1. ročník - ve výuce Českého jazyka se prolíná ve všech hodinách tvůrčí psaní, čtení s porozuměním, recitace a tvořivá dramatika – celkem s disponibilními hodinami 9 hodin týdně
  2. ročník – výuka Českého jazyka je rozdělena na 6 hodin jazyková výchova 1 hodina komunikační a slohová výchova, 1 hodina – tvůrčí psaní a 1 hodina čtení s porozuměním – čtení a psaní děleno 2 x po půl hodinách – celkem s disponibilními hodinami 9 hodin týdně
  3. ročník - výuka Českého jazyka je rozdělena na 6 hodin jazyková výchova, 1 hodina komunikační a slohová výchova, 1 hodina – tvůrčí psaní a 1 hodina čtení s porozuměním – čtení a psaní děleno 2 x po půl hodinách – celkem s disponibilními hodinami 9 hodin týdně
  4. ročník - výuka Českého jazyka je rozdělena na 6 hodin jazyková výchova, 1 hodina komunikační a slohová výchova, 1 hodina – literární výchova – celkem s disponibilními hodinami 8 hodin týdně
  5. ročník - výuka Českého jazyka je rozdělena na 5 hodin jazyková výchova, 1 hodina komunikační a slohová výchova, 1 hodina – literární výchova – celkem s disponibilními hodinami 7 hodin týdně
Anglický jazyk
1. a 2. ročník – Hravá angličtina – v hodinách převažuje konverzace, recitace, dramatizace a zpěv písní – 1 hodina týdně
3. – 5. ročník – Anglický jazyk -   rozdělen na 1 hodinu týdně – Anglická konverzace a 2 hodiny týdně – Anglický jazyk – gramatika, porozumění čtenému textu.
 
Člověk a zdraví – Tělesná výchova
Všechny ročníky – v průběhu školního roku probíhá plavecký výcvik. Po dobu trvání plaveckého výcviku dochází k úpravě školního rozvrhu dle potřeb školy.