Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán aktivit

26. 3. 2017

MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT

 

září 2016

- vzájemné seznámení partnerských škol

  - videokonference  20. 9.

- koordinátor vytvoří dotazníky

- každá škola vytvoří vlastní prezentaci   (uvítací video na     

  Twinnspace)

- vytvořit logo projektu

- školení  pro koordinátorskou školu v Praze

 říjen 2016

- výměna sportovních aktivit partnerů a metodika vybraných

  her, natočení videí, nácvik nových her podle pravidel

  a instrukcí, zařazení nové hry do TV

- příprava prvního mezinárodního setkání  v ČR

listopad 2016

1. společné setkání u koordinátorské školy

– polská škola nás navštíví 20.-26. 11.

- děti se seznámí s běžným školním dnem

- společné sportovní aktivity, outdoorové aktivity, turistika

- internacionální snídaně -  1. recept zdravé snídaně

- POHÁR ČESKÉHO LVA

- diskuze o průběhu projektu, další přípravy kuchařky a

  metodiky

prosinec 2016

- Vánoce – typické jídlo  - 2. vánoční recept

- výměna informací mezi školami o průběhu Vánoc, zvycích,

  typických pokrmech…  - PowerPoint

- děti si navzájem vyrobí vánoční přání

- vánoční videokonference

leden 2017

- 3. recept

- 2. pohybová hra

únor 2017

- shrnutí dosavadních aktivit na společném setkání

- výměna další sportovních her mezi partnery a jejich nácvik

  (zařazení do TV, natočení našich "pokusů" a výsledků)

- příprava dárků do Francie

- sazeničky bylinek

březen 2017

-  bylinková zahrádka, kterou si vytvoří všechny školy –

   vypěstuj si a uvař

- 4. recept

- výměna dalších pohybových her mezi partnery  - 3. hra

- návštěva Francie

duben 2017

- 1. – 8. 4. návštěva školy ve Francii spolu s polskou školou

- Velikonoce – typické jídlo, zvyky, natočení videa: inscenace

  Velikonoc (koledování, pomlázka)

- každý z partnerů představí Velikonoce a tradice   

  - videokonference

květen 2017

- nácvik nové pohybové hry třetího partnera (zařazení do TV,  

  natočení našich "pokusů" a výsledků) -   4. hra

- 5. recept

- příprava návštěvy Polska

červen 2017

- setkání v Polsku 27. 5. – 3. 6.

červenec 2017

- shrnutí dosavadních aktivit, výsledků

- 6. recept

- udržování kontaktu s partnerskými školami

srpen 2017

- udržování kontaktu, poslání pohlednic z prázdnin

- koordinátorská škola: shromažďování receptů, příprava

  kuchařky

- francouzská škola: příprava obrázkového slovníku

- polská škola: příprava metodiky pohybových her

září 2017

- znovu ve škole - přivítací videohovor, vyprávění o

  prázdninách, koláž "Naše zážitky z prázdnin"

- výstupní dotazníky – koordinátorská škola

říjen 2017

- porovnání vstupních a výstupních dotazníků; výsledky;

  shrnutí; závěr

- tvorba, tisk kuchařky (Česká republika)

- metodika pohybových her (Polsko)

- příloha ke kuchařce (Francie)

listopad 2017

- zpracování celého projektu

- příprava závěrečné prezentace (všechny země)

- všechny země uspořádají besedu pro rodiče a přátele školy,

  na které představí průběh a výsledky projektu

- prezentace projektu na setkání malotřídních škol

prosinec 2017

- společná prezentace výsledků (videokonference)

- shrnutí a ukončení projektu