Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhlas rodičů s účastí na škole v přírodě

9. 3. 2016

Souhlas rodičů s účastí dítěte ve škole v přírodě

 

Souhlasím s účastí svého syna (dcery) .........................................................................

 

ročník  ……  na škole v přírodě, která se koná ve dnech 25. – 28. 6. 2018 v Srbské Kamenici, cena : 1.600,- Kč.

 

Zavazuji se  zajistit individuální odvoz svého dítěte na své náklady z místa konání školy v přírodě v případě zvláštních okolností, především v případě nemoci.

 

Telefonní čísla:           -matka …………………………

 

                                   -otec………………………………

 

Prohlašuji, že dítě je zdravotně schopné se školy v přírodě účastnit a lékař mu takový pobyt nezakázal.

 

Jméno a telefon ošetřujícího lékaře:………………………………………………………

 

Veškeré změny zdravotního stavu do doby odjezdu oznámím třídnímu učiteli.

 

Svým podpisem stvrzuji, že uvedenou platbu za školu v přírodě uhradím do konce května 2018 ředitelce školy.

 

 

V …………………………..dne ……………………… Podpis rodičů:...............................