Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůzky rodičů - MŠ

7. 9. 2017

 

Vektorový obrázek hry flower charakter úsměvuFunny butterfly cartoon royalty-free stock vector art

 

SCHŮZKY RODIČŮ DĚTÍ MŠ

 

5. 9. 2017

 

 

 

 

1. Zahájení – uvítání nových zaměstnanců, vysvětlení pokračování práce paní Lukáškové.

Informace o přímé pracovní době učitelek –

J. Lukášková – 7.45 – 11.45 hodin Po – pátek

V. Voslařová – 8.30 – 15.30 hodin Po – st a pá

E. Průchová – 12.30 – 15.30 hodin čt

M. Panušková 6.30 – 7.00 a 15.30 – 16.00 hodin Po - Pá

 

2. Seznámení s projektem TANDEM – paní Sonja Perglerová prezentuje práci ve školní roce 2016/2017 s dětmi v MŠ a MŠ (1. a 2. ročník)

 

3.  Nový školní řád MŠ  - změny a důležité body:

  • Provoz MŠ od 6.30 hodin do 16.00 hodin
  • Povinné předškolní vzdělávání od 5 let
  • Omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ – do pěti let ústně, telefonicky, u dětí s povinnou předškolní výchovou – plánovaná absence – nahlásit předem paní učitelce, domluvit se, zda je potřeba něco procvičovat a po skončení absence napsat omluvenku do školního notýsku, při nemoci dítě telefonicky či ústně omluvit a také napsat omluvenku (stejný princip jako v ZŠ)
  • Předávání a přebírání dětí – rodiče osobně či osoba dítě doprovázející. V žádném případě by se nemělo stávat, že rodiče posílají dítě ze šatny samotné
  • Úhrada za vzdělávání v MŠ (školné) 2 – 5 let celodenní – 400 Kč, polodenní 300,- Kč, dítě poslední rok před zahájením PŠD zdarma, děti s odkladem, kteří už rok chodily zdarma opět platí školné 400,- Kč.
  • Navýšení stravného – viz příloha
  • Pozdní vyzvedávání – tj. po skončení provozní doby, což je 16.00 hodin – budeme telefonicky kontaktovat rodiče, pak další zapsané osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte. Pak by měl následovat postup – viz školní řád  - OSPOD, Policie. Učitelka zůstává s dítětem v MŠ a rodiče jsou povinni uhradit nejen přesčasovou mzdu učitelce, ale i další náklady s tím spojené – energie apod.

 

4. Inspekční zpráva – v červnu 2017 proběhla v celé škole hloubková inspekce. Závěry této inspekce jsou shrnuty v inspekční zprávě a je volně dostupná na webových stránkách školy, či bude vyvěšena v šatně v papírové podobě k přečtení. Závěr: vybrali jste pro své dítě správnou MŠ.

 

5. Nadstandardní program - v letošním školním roce nabízíme pro děti od 5 let kroužek AJ – cena za výukové materiály je 650 Kč – pracovní sešit, CD a DVD. Kroužek povede Mgr. Markéta Hlaváčková

- logopedická prevence – domluva přímo s paní Lukáškovou  - bude v ranní hodinách 6.45 – až 7.00 hodin

- lyžařský kroužek a plavání – v zimním období – bude vyvěšen leták

 

6. Přihlašování dětí na prázdninový provoz – rodiče budou závazně přihlašovat děti na formulář, který dostanou od učitelky. V případě, že dítě bude přihlášené na prázdniny a nepřijde, bude muset rodič uhradit stravné v plné výši – dítě nelze odhlásit.

 

7. Každý pátek zde bude vykonávat praxi studentka SPGŠ.

 

8. Informace paní učitelky Jarušky – příspěvek na hračky, hygienické pomůcky

 

9. Různé

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Elena Průchová